Klauzula niedozwolona 5833 XVII AmC 11444/12

Numer klauzuli:
5833
Data wyroku:
2014-08-13
Data wpisu:
2014-11-04
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 13.1, [...] nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za: (…) utratę danych przez użytkownika

Kolejne klauzule

2014-10-31

5832 XVII AmC 11907/12

Spod odpowiedzialności Operatora wyłączone są również wszelkie zamieszczane przez Użytkownik...

2014-11-04

5834 XVII AmC 1197/13

Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których pow...