Klauzula niedozwolona 5838 XVII AmC 1886/13

Numer klauzuli:
5838
Data wyroku:
2014-09-11
Data wpisu:
2014-11-04
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony ustalają, że wynagrodzenie PRZEDSIĘBIORCY, za wykonanie niniejszej umowy wyniesie: 2,9% brutto (dwa procent) wartości nieruchomości

Kolejne klauzule

2014-11-12

5839 XVII AmC 13421/12

Wynagrodzenie ustalone przez strony płatne jest w dniu zawarcia z Kontrahentem skierowanym przez Po...