Klauzula niedozwolona 5839 XVII AmC 13421/12

Numer klauzuli:
5839
Data wyroku:
2014-08-29
Data wpisu:
2014-11-12
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Wynagrodzenie ustalone przez strony płatne jest w dniu zawarcia z Kontrahentem skierowanym przez Pośrednika umowy przedwstępnej (…). Dla potrzeb niniejszej umowy Kontrahent skierowany przez Pośrednika to osoba zaintresowana dokonaniem transakcji, która otrzymała wskazanie przedmiotowej nieruchomości od Pośrednika lub Biura współpracującego, a także osoba powiązana z nim rodzinnie, majątkowo, organizacyjnie, osobowo lub osoba mu bliska

Kolejne klauzule

2014-11-04

5838 XVII AmC 1886/13

Strony ustalają, że wynagrodzenie PRZEDSIĘBIORCY, za wykonanie niniejszej umowy wyniesie: 2,9% br...

2014-11-12

5840 XVII AmC 6100/12

Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, ...