Klauzula niedozwolona 5842 XVII AmC 3644/13

Numer klauzuli:
5842
Data wyroku:
2014-07-25
Data wpisu:
2014-11-21
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Strony ustalają, że ilości robót, o których mówi niniejsza umowa są ilościami orientacyjnymi i będą mogły ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu

Kolejne klauzule

2014-11-12

5841 XVII AmC 27246/13

Sklep zwraca kwotę pieniężną obejmującą cenę towaru oraz koszt przesyłki, pomniejszoną o ko...

2014-11-21

5843 XVII AmC 3644/13

Strony ustaliły, że wszystkie prace dodatkowe nie wskazane w umowie zostaną rozliczone wg cennika...