Klauzula niedozwolona 5844 XVII AmC 3644/13

Numer klauzuli:
5844
Data wyroku:
2014-07-25
Data wpisu:
2014-11-21
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Ceny ustalone podczas sporządzania niniejszej Umowy nie podlegają negocjacji przy rozliczeniu końcowym. Wszystkie ceny znajdujące się w Umowie i Cenniku (ew.Kosztorysie) są cenami netto

Kolejne klauzule

2014-11-21

5843 XVII AmC 3644/13

Strony ustaliły, że wszystkie prace dodatkowe nie wskazane w umowie zostaną rozliczone wg cennika...

2014-11-21

5845 XVII AmC 3644/13

Jeśli Zleceniodawca nie dokona odbioru robót na piśmie w terminie 3 dni od zakończenia prac, to ...