Klauzula niedozwolona 5845 XVII AmC 3644/13

Numer klauzuli:
5845
Data wyroku:
2014-07-25
Data wpisu:
2014-11-21
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Jeśli Zleceniodawca nie dokona odbioru robót na piśmie w terminie 3 dni od zakończenia prac, to przedmiot Umowy zostanie uznany za odebrany

Kolejne klauzule

2014-11-21

5844 XVII AmC 3644/13

Ceny ustalone podczas sporządzania niniejszej Umowy nie podlegają negocjacji przy rozliczeniu koń...

2014-11-21

5846 XVII AmC 3644/13

Po odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca sporządzi Rozliczenie wykonanych prac, na podstawie którego...