Klauzula niedozwolona 5846 XVII AmC 3644/13

Numer klauzuli:
5846
Data wyroku:
2014-07-25
Data wpisu:
2014-11-21
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Po odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca sporządzi Rozliczenie wykonanych prac, na podstawie którego wystawi fakturę za wykonane roboty i doliczy należny podatek VAT

Kolejne klauzule

2014-11-21

5845 XVII AmC 3644/13

Jeśli Zleceniodawca nie dokona odbioru robót na piśmie w terminie 3 dni od zakończenia prac, to ...

2014-11-21

5847 XVII AmC 3644/13

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty gotówką za wykonane roboty w ciągu 3 dni od dnia otrz...