fb

Klauzula niedozwolona 5847 XVII AmC 3644/13

Numer klauzuli:
5847
Data wyroku:
2014-07-25
Data wpisu:
2014-11-21
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty gotówką za wykonane roboty w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Rozliczenia wykonanych prac

Kolejne klauzule

2014-11-21

5846 XVII AmC 3644/13

Po odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca sporządzi Rozliczenie wykonanych prac, na podstawie którego...

2014-11-21

5848 XVII AmC 3644/13

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan drogi dojazdowej do miejsca wykonywania usługi, z k...