Klauzula niedozwolona 5848 XVII AmC 3644/13

Numer klauzuli:
5848
Data wyroku:
2014-07-25
Data wpisu:
2014-11-21
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan drogi dojazdowej do miejsca wykonywania usługi, z której korzystają samochody ciężarowe wykorzystywane przy realizowaniu niniejszej Umowy

Kolejne klauzule

2014-11-21

5847 XVII AmC 3644/13

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty gotówką za wykonane roboty w ciągu 3 dni od dnia otrz...

2014-11-21

5849 XVII AmC 3644/13

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy...