Klauzula niedozwolona 5849 XVII AmC 3644/13

Numer klauzuli:
5849
Data wyroku:
2014-07-25
Data wpisu:
2014-11-21
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy

Kolejne klauzule

2014-11-21

5848 XVII AmC 3644/13

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan drogi dojazdowej do miejsca wykonywania usługi, z k...

2014-11-21

5850 XVII AmC 1859/13

Wszelkie spory wynikające z tej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla położenia nie...