fb

Klauzula niedozwolona 5862 XVII AmC 33593/13

Numer klauzuli:
5862
Data wyroku:
2014-10-07
Data wpisu:
2014-11-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży

Kolejne klauzule

2014-11-28

5861 XVII AmC 33592/13

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy...

2014-11-28

5863 XVII AmC 11550/12

Najemca pokrywa wszystkie mandaty i kary oraz inne koszty powstałe w czasie trwania umowy lub w cza...