Klauzula niedozwolona 5866 VI ACa 1313/13

Numer klauzuli:
5866
Data wyroku:
2014-07-03
Data wpisu:
2014-11-28
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Port Jachtowy [...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub siłę wyższą, a także szkody spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem JACHTU. Port Jachtowy Nieporęt w szczególności nie odpowiada za: a. Kradzież lub zniszczenie bądź uszkodzenie JACHTU lub jego wyposażenia w tym także silnika. b. Kradzież, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia pozostawionego na JACHCIE lub na terenie PORTU. c.Szkody spowodowane przez właściciela, załogę JACHTU lub osoby trzecie. d. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej. e. Szkody spowodowane przez nieodpowiedni stan techniczny JACHTU. f. Szkody powstałe w przedmiotach wartościowych (biżuteria, papiery wartościowe, pieniądze, sprzęt komputerowy, audiowizualny, fotograficzny i inne). g. Szkody spowodowane przez inny JACHT. h. Szkody w żaglach i pokrowcach ochronnych rozerwanych przez wiatr lub zerwanych w trakcie zakładania/składania

Kolejne klauzule

2014-11-28

5865 XVII AmC 29895/13

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należy...

2014-11-28

5867 VI ACa 1313/13

Port Jachtowy [...] zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Wprowadzone zmiany zacz...