Klauzula niedozwolona 5873 XVII AmC 13380/12

Numer klauzuli:
5873
Data wyroku:
2014-10-17
Data wpisu:
2014-11-28
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie Sprzedawcy doręczone Kupującemu osobiście lub listem poleconym

Kolejne klauzule

2014-11-28

5872 XVII AmC 38669/13

Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania reklamacji innych ...

2014-11-28

5874 XVII AmC 13689/12

[...] nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność...