Klauzula niedozwolona 5874 XVII AmC 13689/12

Numer klauzuli:
5874
Data wyroku:
2014-10-17
Data wpisu:
2014-11-28
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.[...].pl

Kolejne klauzule

2014-11-28

5873 XVII AmC 13380/12

W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówion...

2014-11-28

5875 XVII AmC 13597/12

W przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem pojazdu zgodnie z pkt 3.8, Sprzedawca jest uprawniony do ...