Klauzula niedozwolona 5875 XVII AmC 13597/12

Numer klauzuli:
5875
Data wyroku:
2014-10-17
Data wpisu:
2014-11-28
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem pojazdu zgodnie z pkt 3.8, Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,03% Ceny Pojazdu za każdy dzień zwłoki chyba, że odmowa odbioru wynika z uzasadnionych przyczyn

Kolejne klauzule

2014-11-28

5874 XVII AmC 13689/12

[...] nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność...

2014-12-05

5876 XVII AmC 2176/13

Rezygnacja przez kupującego ze złożonego zamówienia (…) stanowi odstąpienie przez Kupującego...