Klauzula niedozwolona 5888 XVII AmC 266/13

Numer klauzuli:
5888
Data wyroku:
2014-10-08
Data wpisu:
2014-12-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

IX: Klient ma 7 dni na sprawdzenie, przetestowanie i ewentualne odesłanie na koszt naszej firmy niesprawnego sprzętu. Po tym terminie Klient odsyła do nas sprzęt na koszt własny. Oczywiście wszelkie gwarancje są zachowane przez cały okres ich trwania

Kolejne klauzule

2014-12-05

5887 XVII AmC 2186/13

Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, takich jak (…) zwią...

2014-12-05

5889 XVII AmC 27427/13

Jeżeli kontrola zwracanego towaru nie będzie budziła zastrzeżeń sklep [...] zwróci klientowi k...