Klauzula niedozwolona 5895 XVII AmC 2270/13

Numer klauzuli:
5895
Data wyroku:
2014-10-23
Data wpisu:
2014-12-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby powoda

Kolejne klauzule

2014-12-05

5894 XVII AmC 15593/13

Sklep internetowy [...] oraz [...] nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisło...

2014-12-05

5896 XVII AmC 13268/12

Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną os...