Klauzula niedozwolona 5896 XVII AmC 13268/12

Numer klauzuli:
5896
Data wyroku:
2014-08-29
Data wpisu:
2014-12-05
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z drugą osobą może zostać potraktowany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta

Kolejne klauzule

2014-12-05

5895 XVII AmC 2270/13

Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzy...

2014-12-05

5897 XVII AmC 13353/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkac...