Klauzula niedozwolona 5913 XVII AmC 1067/13

Numer klauzuli:
5913
Data wyroku:
2014-12-14
Data wpisu:
2014-12-19
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Sprzedawca może wówczas zwócić Kupującemu wyłącznie zaliczkę w nominalnej wysokości bez odsetek, jednakże dopiero po sprzedaniu samochodu innemu klientowi i po potrąceniu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę

Kolejne klauzule

2014-12-19

5912 XVII AmC 1063/13

Cena sprzedaży w EURO ulegnie zmianie w przypadku zmian opłat celno-podatkowych, a także podwyżs...

2014-12-19

5914 XVII AmC 1617/12

Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach niete...