Klauzula niedozwolona 5919 XVII AmC 13310/12

Numer klauzuli:
5919
Data wyroku:
2014-11-14
Data wpisu:
2014-12-19
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszystkie koszty napraw jak odpowiedzialność za kradzież spoczywają w 100% na Najemcy na podstawie kosztorysu wyceny przez osobę reprezentującą przez Wynajmującego

Kolejne klauzule

2014-12-19

5918 XVII AmC 2512/13

Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których pow...