Klauzula niedozwolona 5918 XVII AmC 2512/13

Numer klauzuli:
5918
Data wyroku:
2014-12-30
Data wpisu:
2014-12-19
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których powodem będzie nabywca, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2014-12-19

5917 XVII AmC 40/13

[...] zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie...

2014-12-19

5919 XVII AmC 13310/12

Wszystkie koszty napraw jak odpowiedzialność za kradzież spoczywają w 100% na Najemcy na podstaw...