Klauzula niedozwolona 5917 XVII AmC 40/13

Numer klauzuli:
5917
Data wyroku:
2014-12-01
Data wpisu:
2014-12-19
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

[...] zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie

Kolejne klauzule

2014-12-19

5916 XVII AmC 2015/14

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie kompletnie wypełnionego zgło...

2014-12-19

5918 XVII AmC 2512/13

Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których pow...