Klauzula niedozwolona 5921 XVII AmC 1155/13

Numer klauzuli:
5921
Data wyroku:
2014-12-29
Data wpisu:
2014-12-19
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W szczególności, w wypadku gdy KUPUJĄCY jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zaliczka jest zwracana w odpowiedniej części w wypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY otrzymał np. przed zleceniem transportu samochodu do SPRZEDAJĄCEGO lub przed przygotowaniem samochodu do wydania w tym wykonaniem przeglądu przedsprzedażnego lub też przed zamówieniem akcesoriów do samochodu zgodnie ze zleceniem KUPUJĄCEGO

Kolejne klauzule

2014-12-19

5922 XVII AmC 12340/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkac...