Klauzula niedozwolona 5946 XVII AmC 5417/11

Numer klauzuli:
5946
Data wyroku:
2012-06-22
Data wpisu:
2015-01-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wnioskodawcy potwierdzają, że zrozumieli, akceptują i będą przestrzegać postanowień oświadczenia o prywatności, […] i niniejszych Warunków, które to dokumenty można znaleźć na stronie internetowej [...].Za wiążącą uznaje się ostatnią wersję takich dokumentów opublikowaną dnia 1 czerwca 2012 roku

Kolejne klauzule

2015-01-20

5945 XVII AmC 5417/11

[...] nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowo wprowadzone informacje, awarie techniczne internetu,...

2015-01-20

5947 XVII AmC 5417/11

Na żądanie, Wnioskodawcy dostarczą [...] wszelkie dane, w tym nazwisko i adres swoich Gości. Je...