Klauzula niedozwolona 5947 XVII AmC 5417/11

Numer klauzuli:
5947
Data wyroku:
2012-06-22
Data wpisu:
2015-01-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Na żądanie, Wnioskodawcy dostarczą [...] wszelkie dane, w tym nazwisko i adres swoich Gości. Jeżeli Wnioskodawca odmówi dostarczenia takich danych w terminie określonym przez [...] , [...] zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania odpowiednich Biletów lub, w razie konieczności, odmówi Wnioskodawcy lub jego Gościom wstępu na teren Obiektu bez prawa uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Odpowiedni(e) Bilet(y) zostaną anulowane. Wnioskodawcy są całkowicie i bezwarunkowo odpowiedzialni za zapewnienie, by ich Goście byli świadomi niniejszych Warunków, akceptowali je i stosowali się do nich. Wnioskodawcy są w szczególności zobowiązani do dostarczenia swoim Gościom egzemplarza niniejszych Warunków

Kolejne klauzule

2015-01-20

5946 XVII AmC 5417/11

Wnioskodawcy potwierdzają, że zrozumieli, akceptują i będą przestrzegać postanowień oświadcz...

2015-01-20

5948 XVII AmC 5417/11

Opłata administracyjna (…) nie podlega zwrotowi (w tym przypadku sprzedaży Biletów za pośredni...