Klauzula niedozwolona 5955 XVII AmC 5417/11

Numer klauzuli:
5955
Data wyroku:
2012-06-22
Data wpisu:
2015-01-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zwolnienie z odpowiedzialności. Wnioskodawcy i Goście są odpowiedzialni za wykorzystanie wszelkich Biletów przyznanych im po otrzymaniu Powiadomienia i zwolnią [...] z odpowiedzialności oraz zabezpieczą ją z tytułu wszelkich szkód poniesionych lub wyrządzonych i zobowiązań zaciągniętych w odniesieniu do lub w wyniku naruszenia niniejszych Warunków, Regulaminu Stadionu lub wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji

Kolejne klauzule

2015-01-20

5954 XVII AmC 5417/11

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, a w szczególności postanowień ustępu 8, osoba dopu...

2015-01-20

5956 XVII AmC 5417/11

Dane osobowe. (…) [...] może przekazywać takie dane osobowe osobom trzecim przede wszystkim w z...