Klauzula niedozwolona 5970 XVII AmC 2916/12

Numer klauzuli:
5970
Data wyroku:
2013-03-05
Data wpisu:
2015-01-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Zleceniobiorcy

Kolejne klauzule

2015-01-22

5969 XVII AmC 2086/14

Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danyc...

2015-01-22

5971 XVII AmC 13297/12

Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu pra...