Klauzula niedozwolona 5971 XVII AmC 13297/12

Numer klauzuli:
5971
Data wyroku:
2014-11-25
Data wpisu:
2015-01-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do [...] spowodowane awarią

Kolejne klauzule

2015-01-22

5970 XVII AmC 2916/12

Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie ...