Klauzula niedozwolona 5972 XVII AmC 22191/13

Numer klauzuli:
5972
Data wyroku:
2014-11-05
Data wpisu:
2015-01-22
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Do zwracanego towaru musi być dołączona faktura

Kolejne klauzule

2015-01-22

5971 XVII AmC 13297/12

Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu pra...

2015-01-22

5973 XVII AmC 2630/14

Dostawa: (…) Koszt odbioru to 4,99 zł, opłata wynika ze wszelkich czynności związanych z przyg...