Klauzula niedozwolona 5980 XVII AmC 1738/13

Numer klauzuli:
5980
Data wyroku:
2014-09-18
Data wpisu:
2015-02-19
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku dokonania transakcji objętej niniejszą umową bez udziału POŚREDNIKA z klientem wskazanym przez POŚREDNIKA, bez względu na okoliczności, nawet w okresie dwóch lat po rozwiązaniu niniejszej umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w pkt. 8 tej umowy

Kolejne klauzule

2015-02-19

5979 XVII AmC 1737/13

Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, jego bliscy (3) lub pełnomocnik lub osoby związane kapitałowo lub osobowo z...

2015-02-19

5981 XVII AmC 1739/13

Obowiązek zapłaty kary umownej (w wysokości określonej w pkt. 8) i prowizji (określonej w pkt. ...