Klauzula niedozwolona 5981 XVII AmC 1739/13

Numer klauzuli:
5981
Data wyroku:
2014-09-18
Data wpisu:
2015-02-19
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Obowiązek zapłaty kary umownej (w wysokości określonej w pkt. 8) i prowizji (określonej w pkt. 4) dotyczy również sytuacji, w której umowę z klientem wskazanym przez PRZEDSIĘBIORCĘ zawrze pełnomocnik Zamawiającego lub osoba bliska (3) nawet dwa lata po wygaśnięciu niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2015-02-19

5980 XVII AmC 1738/13

W przypadku dokonania transakcji objętej niniejszą umową bez udziału POŚREDNIKA z klientem wska...

2015-02-19

5982 XVII AmC 1400/13

Rozwiązanie umowy zawartej na zasadzie wyłączności możliwe jest tylko w przypadku złożenia pi...