Klauzula niedozwolona 5986 XVII AmC 13853/12

Numer klauzuli:
5986
Data wyroku:
2014-12-15
Data wpisu:
2015-02-19
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w normalnej wysokości w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, innemu Klientowi, nie później jednak jak 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2015-02-19

5985 XVII AmC 3969/13

Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe...

2015-02-19

5987 XVII AmC 13854/12

W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właści...