Klauzula niedozwolona 5992 XVII AmC 12744/12

Numer klauzuli:
5992
Data wyroku:
2014-11-18
Data wpisu:
2015-02-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego

Kolejne klauzule

2015-02-20

5991 XVII AmC 2854/13

W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywi...

2015-02-20

5993 XVII AmC 12750/12

Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji - uszkodzenie wypożycz...