Klauzula niedozwolona 5993 XVII AmC 12750/12

Numer klauzuli:
5993
Data wyroku:
2014-11-18
Data wpisu:
2015-02-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji - uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)

Kolejne klauzule

2015-02-20

5992 XVII AmC 12744/12

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedzib...

2015-02-20

5994 XVII AmC 9768/12

Pośrednik zachowuje prawo do całości wynagrodzenia także, w przypadku, gdy: a) Zamaw...