Klauzula niedozwolona 5994 XVII AmC 9768/12

Numer klauzuli:
5994
Data wyroku:
2013-08-29
Data wpisu:
2015-02-20
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Pośrednik zachowuje prawo do całości wynagrodzenia także, w przypadku, gdy: a) Zamawiający podpisze w trakcie obowiązywania niniejszej umowy umowę przedwstępną lub umowę sprzedaży lokalu bez udziału pośrednika

Kolejne klauzule

2015-02-20

5993 XVII AmC 12750/12

Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji - uszkodzenie wypożycz...

2015-02-20

5995 XVII AmC 1240/13

W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwaran...