fb

Klauzula niedozwolona 5995 XVII AmC 1240/13

Numer klauzuli:
5995
Data wyroku:
2014-11-26
Data wpisu:
2015-02-20
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość zadatku wskazanego w ust. 1 powyżej, lecz nie mniejszej niż 5000 PLN

Kolejne klauzule

2015-02-20

5994 XVII AmC 9768/12

Pośrednik zachowuje prawo do całości wynagrodzenia także, w przypadku, gdy: a) Zamaw...

2015-02-20

5996 XVII AmC 11805/12

Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez [...] z winy umyślnej, wszelkie roszczenia i wynikające...