Klauzula niedozwolona 5996 XVII AmC 11805/12

Numer klauzuli:
5996
Data wyroku:
2014-05-22
Data wpisu:
2015-02-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez [...] z winy umyślnej, wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Użytkownik powinien kierować pod adresem Partnera

Kolejne klauzule

2015-02-20

5995 XVII AmC 1240/13

W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwaran...

2015-02-20

5997 XVII AmC 13568/12

W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25%...