Klauzula niedozwolona 5997 XVII AmC 13568/12

Numer klauzuli:
5997
Data wyroku:
2014-12-03
Data wpisu:
2015-02-20
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25% wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu

Kolejne klauzule

2015-02-20

5996 XVII AmC 11805/12

Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez [...] z winy umyślnej, wszelkie roszczenia i wynikające...

2015-02-20

5998 XVII AmC 7191/12

W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie [...], a to z powodu: odmowy wydania pas...