Klauzula niedozwolona 5998 XVII AmC 7191/12

Numer klauzuli:
5998
Data wyroku:
2013-05-06
Data wpisu:
2015-02-20
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie [...], a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu zryczałtowanych kosztów rezygnacji, które uzależnione są od daty rezygnacji i wynoszącej maksymalnie: - rezygnacja na więcej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy - 500 PLN od osoby (koszty manipulacyjne związek z dokonaną rezerwacją; - od 30 do 22 dni - 25% ceny imprezy, nie mniej niż 500 PLN od osoby; - od 21 do 15 dni - 50% ceny imprezy; - od 14 do 4 dnia - 75% ceny imprezy; - rezygnacja poniżej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy, w dniu rozpoczęcia imprezy lub nie stawienie się na zbiórkę - 95% imprezy. Na żądanie Klienta [...] przedstawi udokumentowane wyliczenie poniesionych w związku z rezygnacją kosztów. (5. Rezygnacje, zmiana uczestnika, ust. 5.2)

Kolejne klauzule

2015-02-20

5997 XVII AmC 13568/12

W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25%...

2015-02-20

5999 XVII AmC 60/13

Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty ...