Klauzula niedozwolona 5999 XVII AmC 60/13

Numer klauzuli:
5999
Data wyroku:
2014-12-02
Data wpisu:
2015-02-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia ustalonej ilości podanych towarów na warunkach określonych w Sklepie. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty zakupu od Sprzedającego towarów wskazanych w zamówieniu. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty i anulowania zamówienia bez podawania przyczyny anulacji. Wszystkie daty podane na stronie podane są w dniach roboczych

Kolejne klauzule

2015-02-20

5998 XVII AmC 7191/12

W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie [...], a to z powodu: odmowy wydania pas...

2015-02-20

6000 XVII AmC 9024/12

Zasady umowy obowiązują po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu co do Klientów repre...