Klauzula niedozwolona 6006 XVII AmC 2984/14

Numer klauzuli:
6006
Data wyroku:
2015-01-15
Data wpisu:
2015-03-02
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Jeżeli przeszkoda prowadząca do zwłoki w dostawie trwa dłużej niż 6 miesięcy Kupujący ma prawo odstąpić od umowy oraz otrzymać zwrot wpłaconego zadatku

Kolejne klauzule

2015-03-02

6005 XVII AmC 2983/14

Jeżeli w okresie, wymienionym w ust. 2 dojdzie do podwyższenia ceny przez Producenta, co skutkowa...

2015-03-02

6007 XVII AmC 2986/14

Jeżeli dostawa samochodu o zamówionej charakterystyce jest niemożliwa z przyczyn niezależnych i ...