fb

Klauzula niedozwolona 6014 XVII AmC 13648/12

Numer klauzuli:
6014
Data wyroku:
2015-01-27
Data wpisu:
2015-03-11
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania wezwania przez Sprzedawcę

Kolejne klauzule

2015-03-11

6013 XVII AmC 13649/12

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą...

2015-03-11

6015 XVII AmC 13645/12

Sprzedawca będzie związany 6-tygodniowym terminem wydania pojazdu, rozpoczynającym się w dacie u...