Klauzula niedozwolona 6013 XVII AmC 13649/12

Numer klauzuli:
6013
Data wyroku:
2015-01-27
Data wpisu:
2015-03-11
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3%, z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa

Kolejne klauzule

2015-03-06

6012 XVII AmC 12735/12

W przypadku kolizji lub wypadku z winy Pożyczającego, zobowiązany jest on do kary pieniężnej w ...

2015-03-11

6014 XVII AmC 13648/12

Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę list...