Klauzula niedozwolona 6028 XVII AmC 3409/13

Numer klauzuli:
6028
Data wyroku:
2015-03-04
Data wpisu:
2015-04-10
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Szkoła tańca zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy Uczestnik szkoły tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę

Kolejne klauzule

2015-04-10

6027 XVII AmC 6959/13

Spory rozpatrywane będą rzeczowo przez właściwy Sąd dla siedziby sprzedawcy art. 33 kpc i art. ...

2015-04-10

6029 XVII AmC 3420/13

W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części ...