Klauzula niedozwolona 6027 XVII AmC 6959/13

Numer klauzuli:
6027
Data wyroku:
2015-02-05
Data wpisu:
2015-04-10
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Spory rozpatrywane będą rzeczowo przez właściwy Sąd dla siedziby sprzedawcy art. 33 kpc i art. 34 kpc. Zgodnie z Art. 27 KC par 1 Powództwo wytacza się przez sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania - kupujący akceptuje, iż ewentualne spory rozpatrywane będą rzeczowo przez właściwy Sąd dla siedziby sprzedawcy ( Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Świerkowa 1)

Kolejne klauzule

2015-03-31

6026 XVII AmC 1334/13

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości opłat,...

2015-04-10

6028 XVII AmC 3409/13

Szkoła tańca zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych po...