Klauzula niedozwolona 6049 XVII AmC 2310/13

Numer klauzuli:
6049
Data wyroku:
2015-02-26
Data wpisu:
2015-04-30
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W następujących przypadkach Gwarant może zdecydować o utracie uprawnień gwarancyjnych: (…) dokonywana bez zgody Gwaranta zmian w pojeździe wpływających na jego parametry techniczne, montażu urządzeń ingerujących w jego układ elektryczny oraz urządzeń będących źródłem fal magnetycznych i radiowych

Kolejne klauzule

2015-04-30

6048 XVII AmC 10082/13

W przypadku nieuzasadnionej lub niewłaściwie opisanej reklamacji firma [...] może obciążyć Nab...

2015-05-05

6050 XVII AmC 1384/14

W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust.1 powyżej Klien...