Klauzula niedozwolona 6048 XVII AmC 10082/13

Numer klauzuli:
6048
Data wyroku:
2015-02-26
Data wpisu:
2015-04-30
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku nieuzasadnionej lub niewłaściwie opisanej reklamacji firma [...] może obciążyć Nabywcę kosztami serwisowymi (ekspertyza, testy, materiał, transport) co w efekcie spowoduje wydłużenie procesu reklamacji o czas niezbędny dla przeprowadzenia wskazanych w nawiasie czynności. Nieuzasadniona reklamacja koszt 50 zł brutto

Kolejne klauzule

2015-04-30

6047 XVII AmC 3477/13

Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności do...

2015-04-30

6049 XVII AmC 2310/13

W następujących przypadkach Gwarant może zdecydować o utracie uprawnień gwarancyjnych: (…) do...