Klauzula niedozwolona 6047 XVII AmC 3477/13

Numer klauzuli:
6047
Data wyroku:
2015-02-18
Data wpisu:
2015-04-30
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnych przyczyn, za którą uznaje się: 1) zmianę miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacji) publikowanego przez GUS o wartość nie mniejszą niż 0,2 punktu procentowego; 2) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiążącego Bank z Kredytobiorcą polegającą na udostępnieniu nowych produktów i usług, zmianie zakresu przedmiotowych usług lub produktów albo na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów; 3) zmianę o więcej niż 10% dotychczasowych cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które to usługi są niezbędne do wykonywania czynności przez Bank

Kolejne klauzule

2015-04-30

6046 XVII AmC 3477/13

Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich...

2015-04-30

6048 XVII AmC 10082/13

W przypadku nieuzasadnionej lub niewłaściwie opisanej reklamacji firma [...] może obciążyć Nab...