Klauzula niedozwolona 6046 XVII AmC 3477/13

Numer klauzuli:
6046
Data wyroku:
2015-02-18
Data wpisu:
2015-04-30
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich wykonanie według stanu na dzień zawarcia Umowy: 1) zmiana harmonogramu spłat kredytu (z wyłączeniem pkt.a) 2,0% nie mniej, niż 25 zł; 2) zmiana harmonogramu spłat pożyczki (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej niż 25 zł; 3) zmiana stopy oprocentowania kredytu ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej niż 50 zł; 4) zmiana stopy oprocentowania pożyczki ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej, niż 50 zł

Kolejne klauzule

2015-04-23

6045 XVII AmC 664/13

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu r...

2015-04-30

6047 XVII AmC 3477/13

Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności do...