Klauzula niedozwolona 6045 XVII AmC 664/13

Numer klauzuli:
6045
Data wyroku:
2015-02-10
Data wpisu:
2015-04-23
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po jego stronie

Kolejne klauzule

2015-04-20

6044 XVII AmC 1039/09

W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie pono...

2015-04-30

6046 XVII AmC 3477/13

Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich...